uniwersytet-logo
uczelnia-badawcza-logo kopia
logo_02 kopia

Uniwersytet Wrocławski
szkoli Przedsiębiorców

Szkolenia stacjonarne oraz online.
Uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bieżący monitoring kondycji przedsiębiorców funkcjonujących na polskim rynku, wskazał iż istnieje potrzeba wsparcia ich poprzez dedykowane warsztaty i szkolenia. Uniwersytet Wrocławski postanowił wyjść naprzeciw tej sytuacji. Udostępnienie zasobów merytorycznych Uczelni, wspartych doświadczeniem ekspertów biznesu, zaowocowało zainicjowaniem cyklu pionierskich szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców, łączących doświadczenia świat nauki oraz praktyki biznesu.

Oferowane szkolenia i warsztaty zadedykowane zostały oczekiwaniom przedsiębiorców i ich pracownikom.

Zapraszamy.

Zyskasz praktyczną wiedzę do wzmocnienia Twojego biznesu. Bez nadmiaru teorii, skupiamy się na faktycznych Twoich problemach i wyzwaniach.

Przeprowadzimy wspólnie case study bazując na firmie należącej do Uczestnika szkolenia. Czyli damy Ci najbardziej praktyczne rozwiązanie, które możesz wdrożyć zaraz po szkoleniu w swojej firmie.

Zapewniamy wsparcie i prowadzenie Uczestników podczas całego szkolenia, gdzie masz możliwość indywidualnego skonsultowania swojego konkretnego przypadku z ekspertami biznesu.

Pracujemy w kameralnej grupie, stacjonarnie co daje komfort i łatwość dostępu do prowadzących.

Możliwość networkingu, ucząc się i spędzając czas zajęć z grupą Przedsiębiorców.

Zyskasz wiedzę i narzędzia, które możesz z sukcesem zastosować w każdym kolejnym swoim biznesie.

Wykładowcy

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów. Kadry zarządzającej największych polskich i międzynarodowych holdingów, Prezesów, członków Rad Nadzorczych, Profesorów Uczelni Wyższych.
Z pasją wspierają konsultują i wspierają Przedsiębiorców w osiąganiu najwyższych celów.

WYKŁADOWCY INAUGURACYJNI

Krzysztof Jajuga

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Profesor nauk ekonomicznych, Wykładowca UE we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej i licznych uczelni za granicą. Autor 18 książek, Doktor honoris causa, Prezes CFA Society Poland.

Dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Zasiadał w radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Radzie Naukowej Narodowego Banku Polskiego

Oprócz piastowanej funkcji Dyrektora Instytutu Zarządzania, pełni funkcję Kierownika Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem.
Jest również zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, a także członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz prezesem CFA Society of Poland.
W 2007 dołączył do Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego. W roku 2012 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Również w 2012 roku otrzymał Tytuł honorowego profesora Politechniki Warszawskiej. W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji. W czerwcu 2022 otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii WSB. Zasiadał również w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Stopień naukowy doktora na podstawie pracy pt. Metody analizy wielowymiarowej w ilościowych badaniach przestrzennych uzyskał w roku 1982. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1987 roku, na podstawie rozprawy pt. Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych – wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych W 1992 uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Autor licznych publikacji. Wśród nich znajduje się 18 książek . W swojej dotychczasowej karierze wypromował 40 doktorów.
Więcej http://fire.ue.wroc.pl/?page_id=432

Krzysztof_Kociubiński.jpg[10246]

dr hab. Krzysztof Kociubiński

Politolog, profesor UWr. Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych. Autor ponad 50 publikacji naukowych.

Wykładał w DSWE TWP we Wrocławiu oraz DWSPiT w Polkowicach. Odznaczony w 2014 r. przez Prezydenta RP medalem za długoletnią służbę oraz w 2018 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Wielokrotny laureat Nagrody Rektora UW za osiągnięcia zawodowe.

Pełni funkcję Dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Autor ponad 50 publikacji naukowych publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych samorządowi terytorialnemu w Polsce i Europie, a także ewolucji systemów politycznych oraz rozwoju Unii Europejskiej.

Był stypendystą prestiżowego Naukowego Programu Stypendialnego NATO, które zrealizował na Freie Universität w Berlinie. W 2008 r. był członkiem Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delhi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

Posiada wieloletnie doświadczenia dydaktyczne zdobyte m.in. podczas cykli wykładów i konwersatoriów na Uniwersytecie Wrocławskim, Dolnośląskiej Szkole Wyższej TWP we Wrocławiu oraz Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Jako trener zdobył uznanie podczas realizacji wielu szkoleń dla takich firm i instytucji jak m.in.: AmRest Sp. z o. o., Damkon Sp. z o. o., NFZ DOW, AS – BAU S.A., PCE we Lwówku Śląskim, Caritas Diecezji Legnickiej, Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”.

WYKŁADOWCY

Renata Gwoździewicz-Pęcherzewska

Renata Gwoździewicz-Pęcherzewska

Absolwentka studiów doktoranckich, MBA. Psychologii i Londyńskiego Instytutu Marketingu.


Od ponad 20 lat efektywnie tworzy strategiczny marketing oraz strategię dla spółek. Wieloletni dyrektor marketingu, dyrektor zarządzający, członek Rady Nadzorczej w spółkach Getin Holding oraz holdingach FMCG.

Pracowała dla największych polskich i zagranicznych holdingów finansowych, koncernów
produkcyjnych. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, w
ostatnim okresie również z Uniwersytetem Wrocławskim.
Opracowuje szyte na miarę każdego biznesu kierunki rozwoju, zmian czy podnoszenia z kryzysu
biznesów. Wykorzystuje twardą wiedzę biznesową, łącząc ją konsekwentnie z obszarami miękkimi, z
psychologią oraz elementami coachingu.
Współpraca z największymi korporacjami zarówno w branży FMCG, jak i B2B dała jej najszersze
spektrum doświadczenia biznesowego. Odpowiadała za strategie spółek, strategie marketingowe i
sprzedażowe spółek Grupy Getin Holding. W ostatnich latach prowadziła marketing i komunikację na
arenie międzynarodowej, łączącej 11 krajów UE pod szyldem Uniwersytetu Ekonomicznego.
Związana była również z branżą produkcyjną, m.in. międzynarodowym holdingiem - marką Paclan,
odpowiadając za kraje EE. Od kilkunastu lat wspiera wielu indywidualnych przedsiębiorców i spółki.
Absolwentka wielu profesjonalnych szkoleń menedżerskich, psychologicznych i zarządczych.

Ukończyła:

 • Studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Masters of Business Administration National Louis University.
 • Chartered Institute of Marketng in London
 • Psychologia Zarządzania, podyplomowe studia na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Profesjonalne szkolenia i kursy menedżerskie z uznanymi coachami, psychologami biznesu.
IMG_0560

Stanisław Wlazło

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego oraz studiów doktoranckich na UE we Wrocławiu.
Przez 11 lat Wiceprezes Zarządu (CFO) Spółek notowanych na GPW należących do Getin Holding.

Zasiadał w Zarządach banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz towarzystw leasingowych. Członek i Przewodniczący Rad Nadzorczych w tym Komitetów Audytu Spółek nadzorowanych przez KNF. Współwłaściciel i Prezes Zarządu Spółki Rewersis

Zarządzał finansami w towarzystwach ubezpieczeniowych EUROPA SA, nadzorując departamenty finansowo – księgowe, operacyjne, inwestycyjne oraz IT. Poprzednio zasiadał w Zarządach banków oraz towarzystw leasingowych pełniąc jednocześnie funkcje dyrektora finansowego (CFO). Posiada także doświadczenie zdobyte w spółkach produkcyjnych, tj w Zakładach Lniarskich Orzeł SA czy Jelczańśkich Zakładach Samochodowych Jelcz. Obecnie jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu
Spółki Rewersis operującej na rynku złota inwestycyjnego.
Profesjonalna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem finansami spółek; sporządzanie planów ekonomiczno – finansowych; wykonywanie analiz finansowych przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek leasingowych;
znajomość instrumentów rynku finansowego i kapitałowego; planowanie inwestycji rzeczowych; instrumenty finansowania krótko i długookresowego; znajomość zasad controllingu; umiejętności sporządzania budżetów i kontroli jego realizacji; praktyczna znajomość zasad księgowości i
rachunkowości w stopniu umożliwiającym sporządzanie analiz oraz efektywne zarządzanie finansami
spółki.
Współzarządzanie projektem IPO (1998 - 1999) i SPO (2010 ) (pierwotna i wtórna publiczna emisja akcji) Towarzystwa Ubezpieczeń „EUROPA” SA. Emisje zakończone sukcesem.
Doświadczenie we współpracy z firmami audytorskimi, doradcami inwestycyjnymi, prawnymi oraz
podatkowymi - Ernst & Young; PricewaterhouseCoopers; Deloitte, BDO, UniCredit CAIB, Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz Sp. k.; Domański, Zakrzewski Palinka i inne,
Wieloletni Członek oraz Przewodniczący Rad Nadzorczych Spółek w Polsce w tym notowanych na GPW lub będących pod nadzorem KNF. Obecnie zasiada w radach nadzorczych 4 Spółek Akcyjnych w tym także w Komitetach Audytu 2 Spółek. 

Bogdan-Frackiewicz-1

Bogdan Frąckiewicz

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie zarządzania i doradztwa finansowego.
Nauczyciel średniej szkoły zawodowej, wykładowca prawa pracy w studium podyplomowym BHP, ubezpieczeniowiec, specjalista organizacji i zarządzania, menedżer, przedsiębiorca.
Przez 17 lat Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA notowanego na GPW oraz przez 11 lat Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA

Przewodniczący i Członek niezależny wielu Rad Nadzorczych w tym  Przewodniczący i Członek Komitetów Audytu RN spółek notowanych na GPW oraz nadzorowanych przez KNF. Wspólnik Spółki działającej w branży finansowej.
W towarzystwach ubezpieczeń zarządzał między innymi departamentami likwidacji szkód i rozpatrywania roszczeń, windykacji oraz ubezpieczeń zagranicznych prowadzonych w Rosji Białorusi
i Ukrainie. W roku 2011 jako lider projektu współtworzył od podstaw spółkę ubezpieczeniową w Ukrainie.
Posiada praktyczną znajomość zagadnień związanych z formalnymi obowiązkami Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek  Kapitałowych oraz zagadnień związanych z monitorowaniem procesów wewnętrznych w Spółkach w tym w zakresie organizacji i realizacji audytu wewnętrznego. Posiada doświadczenie w tworzeniu biznesplanów i budżetów oraz w zakresie kontroli ich realizacji.

cezary

Cezary Gwoździewicz

25 doświadczenia w wielu obszarach branży IT.

Bogate doświadczenie w sprzedaży, konsultingu, zarządzaniu produktami i projektami. Ekspert w zakresie dostarczania usług IT.

Posiada wykształcenie techniczne i humanistyczne.

Zdobywał doświadczenie pracując dla największych graczy IT jak i mniejszych, wysoko specjalizowanych firm.

Dostarczał rozwiązania i międzynarodowe projekty IT - o różnym stopniu złożoności - dla małych, średnich i dużych firm, z wielu różnych branż.

Uczestniczył w pełnym cyklu życia projektów; począwszy od analizy wymagań, poprzez proces sprzedaży, testów, wdrożenia i utrzymania serwisowego.

Ma wielopłaszczyznową wiedzę dotyczącą różnych obszarów współczesnego IT.

Dla kogo są nasze kursy?

WŁAŚĆICIELI JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

Jako właściciel odpowiadasz za rozwój, procesy, zmiany. Może niepokoić Cię sytuacja na rynku,
dostawcy, odbiorcy, finanse. Jeśli masz potrzebę rozwoju biznesu, ale nie jesteś pewien czy to ma
sens. Jeśli chciałbyś lepiej poznać tajniki sprawnie funkcjonującej firmy  czy strategii, na których bazuje rozwojowy biznes. Jeśli chcesz płynniej poruszać się po strukturach Twojej firmy. Jeśli chcesz zoptymalizować procesy czy wdrożyć marketing lub czujesz, ze stać Cię na więcej.

WŁAŚCICIELI FIRM,

Z kursu skorzystają głównie właściciele, zarządzający czy menedżerowie decyzyjni.

OSÓB DECYDUJĄCYCH O KSZTAŁCIE I PRZYSZŁOŚCI FIRMY

Kurs daje szansę zarówno na ugruntowanie posiadanej wiedzy jak i zdobycie nowych umiejętności i informacji. Pozwala pogłębić doświadczenia dzięki dedykowanym case study. Zdobędziesz możliwość poznania dedykowanych rozwiązań, które warto wdrożyć w Twojej firmie.

Zakresy
proponowanych
Szkoleń.

FINANSE

Właściwa diagnoza obszaru finansów firmy stanowi podstawę szacowania osiągnięć biznesu. Pomożemy Ci poznać i ugruntować najważniejsze zagadnienia z obszaru finansów. Przybliżymy obszary rachunku zysków i strat, cash-flow, Analizy finansowej w tym analizy wskaźnikowej, budżetowania krótko i długo terminowego. Skupimy się na wykorzystaniu przedstawionych zagadnień w praktycznym case study. Zdobyte umiejętności teoretyczne i praktyczne podczas tego cyklu będą podstawą do realizacji ich w Twoim biznesie.

STRATEGIA. SZANSE I ZAGROŻENIA TWOJEJ FIRMY

Przyglądniemy się istocie i kształtowaniu biznesu. Podzielimy się z Tobą wiedzą z zakresu strategii dla przedsiębiorstw, strategii marketingowych, misji oraz wizji. Określimy sposoby budowania drogowskazów, które determinują zasoby dla przedsiębiorstwa. Pomożemy oszacować realny potencjał w czasach trudnych lub momentach planowanego dynamicznego rozwoju. Pochylimy się wspólnie nad wytyczeniem świadomie kształtowanej drogi Twojego sukcesu. Podczas case study przećwiczymy możliwości, jakie stoją przed Twoim biznesem.

OBSZARY PRAWNE I ORGANIZACYJNE

Znajomość, właściwa interpretacja i wdrożenie regulacji oraz pojęć zawartych w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie spółek handlowych przesądzają o bezpieczeństwie prawnym Przedsiębiorców. Pozwala również uniknąć dotkliwych sankcji, wynikających z niedopełnienia obowiązków Osób Zarządzających. Dlatego przybliżymy kluczowe aspekty samodzielnego zarządzania obowiązkami formalnymi w spółce kapitałowej z perspektywy Zarządu. Pokażemy praktyczne wykonanie i dokumentowanie wykonania podstawowych obowiązków w spółce kapitałowej. Pochylimy się nad właściwą interpretacją podstawowych regulacji wewnętrznych dotyczących działania Zarządu, tzn.: Statutu, Regulaminów, Prokury, Pełnomocnictw, Podziału funkcjonalnego czy Rady Nadzorczej.

O KURSIE:

Rodzaj: KURS STACJONARNY – obejmuje 2 dni szkoleniowe

2 spotkania po 4,5 godziny, łącznie 9 godzin kursu

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, ul. Koszarowa 3 bud.21, Wrocław 51-149

Termin:  5 kwietnia 2024r. oraz 19 kwietnia 2024r.
Godziny kursu: 12:00-16:30

Koszt:
1300 zł  (brutto) płatne na rachunek Uniwersytetu Wrocławskiego, przesłany po zgłoszeniu swojego uczestnictwa

Konkurencja Cię wyprzedza?
Pracujesz dużo, ale efekty Cię nie satysfakcjonują?
Czujesz się zmęczony, wypalony?
Masz pomysły, które chciałbyś skonsultować z ekspertami?

WSPÓLNIE POSZUKAJMY ROZWIĄZANIA

Kameralna grupa, partnerska atmosfera, konsultowanie Twojego Biznesu.
Analizujemy wspólnie Twój Biznes, korzystając ze zdobytej na szkoleniu wiedzy. Naszym motto jest minimum teorii, maximum praktyki.
Całość wspieramy elementami psychologii zarządzania, co da Ci jeszcze szerszą perspektywę kształtowania biznesu.

Poznaj swojego wykładowcę

Renata Gwoździewicz-Pęcherzewska

Renata Gwoździewicz-Pęcherzewska

Absolwentka studiów doktoranckich, MBA. Psychologii i Londyńskiego Instytutu Marketingu.


Od ponad 20 lat efektywnie tworzy strategiczny marketing oraz strategię dla spółek. Wieloletni dyrektor marketingu, dyrektor zarządzający, członek Rady Nadzorczej w spółkach Getin Holding oraz holdingach FMCG.

Pracowała dla największych polskich i zagranicznych holdingów finansowych, koncernów produkcyjnych. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, w ostatnim okresie również z Uniwersytetem Wrocławskim.
Opracowuje szyte na miarę każdego biznesu kierunki rozwoju, zmian czy podnoszenia z kryzysu biznesów. Wykorzystuje twardą wiedzę biznesową, łącząc ją konsekwentnie z obszarami miękkimi, z psychologią oraz elementami coachingu.
Współpraca z największymi korporacjami zarówno w branży FMCG, jak i B2B dała jej najszersze
spektrum doświadczenia biznesowego. Odpowiadała za strategie spółek, strategie marketingowe i
sprzedażowe spółek Grupy Getin Holding. W ostatnich latach prowadziła marketing i komunikację na
arenie międzynarodowej, łączącej 11 krajów UE pod szyldem Uniwersytetu Ekonomicznego.
Związana była również z branżą produkcyjną, m.in. międzynarodowym holdingiem - marką Paclan,
odpowiadając za kraje EE. Od kilkunastu lat wspiera wielu indywidualnych przedsiębiorców i spółki.
Absolwentka wielu profesjonalnych szkoleń menedżerskich, psychologicznych i zarządczych.

Ukończyła:

 • Studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Masters of Business Administration National Louis University.
 • Chartered Institute of Marketng in London
 • Psychologia Zarządzania, podyplomowe studia na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Profesjonalne szkolenia i kursy menedżerskie z uznanymi coachami, psychologami biznesu.

Wesprzemy Cię w Twoim Biznesie

 • Przeanalizujemy istotę Twojego Biznesu.
 • Podzielimy się z Tobą wiedzą z zakresu kształtowania przyszłości Twojej Firmy.
 • Określimy sposoby budowania drogowskazów, które pozwolą na efektywność 
 • Określimy kto jest a kto powinien być Twoim idealnym klientem
 • Pomożemy oszacować realny potencjał w czasach trudnych lub momentach planowanego dynamicznego rozwoju.
 • Pochylimy się wspólnie nad wytyczeniem świadomie kształtowanej drogi Twojego sukcesu
 • Podczas case study przećwiczymy możliwości, jakie stoją przed Twoim biznesem razem przyglądniemy się Twojemu Biznesowi. Pochylimy się wspólnie nad obszarami do poprawy, zmiany, rozwojuPodpowiadamy rozwiązania.
 • Dodatkowo dopełniamy przekazywaną wiedzę, elementami psychologii zarządzania. Dzięki aspektom psychologicznym zyskasz nowy punkt widzenia, nową perspektywę odkrycia, zrozumienia oraz wykorzystanie Twoich największych możliwości

 

Co zyskasz - wiedza, umiejętności

 • Zdobędziesz umiejętność właściwego diagnozowania aktualnej sytuacji i podejmowania trafnych, skutecznych decyzji
 • Nauczysz się budowania przyszłości dla swojej Firmy.
 • Zyskasz sprawczość. Będziesz pewniejszy we własnej Firmie.
 • Dowiesz się jak przygotować Firmę do stałego dalszego rozwoju lub przeprowadzenia koniecznych zmian.
 • Dodatkowo dopełniamy przekazywaną wiedzę, elementami psychologii zarządzania. 
 • Określimy wspólnie, co jest dla Ciebie prawdziwym sukcesem
 • Zyskasz nową perspektywę odkrycia, zrozumienia oraz wykorzystanie Twoich największych potencjałów. 
 •  Zapewniamy bezpośrednie wsparcie i prowadzenie Uczestników podczas całego  szkolenia, gdzie masz możliwość indywidualnego skonsultowania swojego konkretnego przypadku z ekspertami biznesu.


Co zyskasz - więcej niż wiedza

 • Otrzymasz Certyfikat Uniwersytetu Wrocławskiego poświadczający ukończenie kursu  
 • Zyskasz możliwość networkingu, ucząc się i spędzając czas zajęć z grupą przedsiębiorców.
 • Wsparcie po kursie w postaci 1 planowanego spotkania w grupie Uczestników. Da to możliwość przedyskutowania aktualnej sytuacji i postępów w podjętych krokach.
 • Pracujemy w kameralnej grupie, stacjonarnie.
 •  Zapewniamy wsparcie i prowadzenie Uczestników podczas całego  szkolenia, gdzie masz możliwość indywidualnego skonsultowania swojego konkretnego przypadku z ekspertami biznesu.
 •  Zyskasz wiedzę i narzędzia, które możesz z sukcesem zastosować w każdym kolejnym swoim biznesie

 

Dla kogo?

 • Właścicieli Biznesów,
 • Osób Zarządzających, Menedżerów, Dyrektorów
 • JDG (Jednoosobowych Działalności Gospodarczych), 
 • Spółek (z o.o., Komandytowych, Akcyjnych)
 • Sektora MSP,
 • Osób decydujących o kształcie Biznesu

 

Harmonogram

05 kwietnia 2024r

12:00 – 12:15 Uroczysta inauguracja.
12:15 – 16:30 Wykłady. Warsztat. Przerwy kawowe.

Wykłady z Warsztatami będą obejmowały cykle ok. 1,5 h. Długość cyklu zależna od aktywności Uczestników i pojawiających się pytań.

Planowane są 2 przerwy kawowe ok. 15 minutowe

19 kwietnia 2024r.

12:00 – 16:30 Wykłady. Warsztat. Przerwy kawowe.                  16:30 – 16:45 Podsumowanie. Zakończenie. 

Wykłady z Warsztatami będą obejmowały cykle ok. 1,5 h. Długość cyklu zależna od aktywności Uczestników i pojawiających się pytań.

Planowane są 2 przerwy kawowe ok. 15 minutowe

Program

Zakres tematyczny całości Kursu.

1. Gdzie jesteśmy. Diagnoza strategiczna. Czyli zacznijmy od podstaw.

 • określenie fundamentów czyli status quo Organizacji
 • analiza obecnej sytuacji Firmy,
 • ocena otoczenia z perspektywy możliwości i zagrożeń Twojej Firmy. Analiza PEST


2. Zagrożenia czy realne szanse? Czyli jak z sukcesem wykorzystać zmieniające się warunki.

 • wybrane zagadnienia analizy SWOT
 • określenie silnych i słabych stron
 • analiza pojawiających się realnych możliwości i weryfikacja zagrożeń
 • jak wykorzystać nie tylko silne ale i słabe strony Twojej firmy


3. Ty na tle swojej Firmy. Czyli odkrycie Twoich unikalnych kompetencji jako podstawowy Filar Sukcesu Firmy.

 • osobiste cele
 • określenie Twoich kluczowych kompetencji czyli realnych przewag względem konkurencji.
 • sens, cel, wartości


4. Czy wiemy dokąd zmierzamy jako Firma. Określenie wytycznych na teraz i przyszłość.

 • wizja przyszłości, czyli jakiego jutra oczekujemy.
 • misja i tożsamość Organizacji. Dlaczego jest ważna.
 • cele jako determinanta zasobów.

 

5. Kim naprawdę jest mój Klient. Czy to wiem?

 • określenie cech i potrzeb naszej grupy docelowej
 • zidentyfikowanie potencjału Naszego Klienta i wartości dla Firmy

 

6. Cele, zasoby, czyli co dalej.

 • Określanie celów strategicznych i operacyjnych.
 • Istota planów i planowania oraz jak przekuć je na codzienny sukces.

O KURSIE:

Rodzaj: KURS ONLINE – obejmuje 4 dni szkoleniowe

łącznie – 4 spotkania po 1,5 h

Miejsce: ONLINE. 

Terminy spotkań:  09 kwietnia, 16 kwietnia, 23 kwietnia, 25 kwietnia 2024 r.
Godziny kursu: 18:00-19:30

Koszt:
1200 zł  (brutto) płatne na rachunek Uniwersytetu Wrocławskiego, przesłany po zgłoszeniu swojego uczestnictwa

Konkurencja Cię wyprzedza?
Pracujesz dużo, ale efekty Cię nie satysfakcjonują?
Czujesz się zmęczony, wypalony?
Masz pomysły, które chciałbyś skonsultować z ekspertami?

WSPÓLNIE POSZUKAJMY ROZWIĄZANIA

Kameralna grupa, partnerska atmosfera, konsultowanie Twojego Biznesu.
Analizujemy wspólnie Twój Biznes, korzystając ze zdobytej na szkoleniu wiedzy. Naszym motto jest minimum teorii, maximum praktyki.
Całość wspieramy elementami psychologii zarządzania, co da Ci jeszcze szerszą perspektywę kształtowania biznesu.

Poznaj swojego wykładowcę

Renata Gwoździewicz-Pęcherzewska

Renata Gwoździewicz-Pęcherzewska

Absolwentka studiów doktoranckich, MBA. Psychologii i Londyńskiego Instytutu Marketingu.


Od ponad 20 lat efektywnie tworzy strategiczny marketing oraz strategię dla spółek. Wieloletni dyrektor marketingu, dyrektor zarządzający, członek Rady Nadzorczej w spółkach Getin Holding oraz holdingach FMCG.

Pracowała dla największych polskich i zagranicznych holdingów finansowych, koncernów produkcyjnych. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, w ostatnim okresie również z Uniwersytetem Wrocławskim.
Opracowuje szyte na miarę każdego biznesu kierunki rozwoju, zmian czy podnoszenia z kryzysu biznesów. Wykorzystuje twardą wiedzę biznesową, łącząc ją konsekwentnie z obszarami miękkimi, z psychologią oraz elementami coachingu.
Współpraca z największymi korporacjami zarówno w branży FMCG, jak i B2B dała jej najszersze
spektrum doświadczenia biznesowego. Odpowiadała za strategie spółek, strategie marketingowe i
sprzedażowe spółek Grupy Getin Holding. W ostatnich latach prowadziła marketing i komunikację na
arenie międzynarodowej, łączącej 11 krajów UE pod szyldem Uniwersytetu Ekonomicznego.
Związana była również z branżą produkcyjną, m.in. międzynarodowym holdingiem - marką Paclan,
odpowiadając za kraje EE. Od kilkunastu lat wspiera wielu indywidualnych przedsiębiorców i spółki.
Absolwentka wielu profesjonalnych szkoleń menedżerskich, psychologicznych i zarządczych.

Ukończyła:

 • Studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Masters of Business Administration National Louis University.
 • Chartered Institute of Marketng in London
 • Psychologia Zarządzania, podyplomowe studia na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Profesjonalne szkolenia i kursy menedżerskie z uznanymi coachami, psychologami biznesu.

Wesprzemy Cię w Twoim Biznesie

 • Przeanalizujemy istotę Twojego Biznesu.
 • Podzielimy się z Tobą wiedzą z zakresu kształtowania przyszłości Twojej Firmy.
 • Określimy sposoby budowania drogowskazów, które pozwolą na efektywność 
 • Określimy kto jest a kto powinien być Twoim idealnym klientem
 • Pomożemy oszacować realny potencjał w czasach trudnych lub momentach planowanego dynamicznego rozwoju.
 • Pochylimy się wspólnie nad wytyczeniem świadomie kształtowanej drogi Twojego sukcesu
 • Podczas case study przećwiczymy możliwości, jakie stoją przed Twoim biznesem razem przyglądniemy się Twojemu Biznesowi. Pochylimy się wspólnie nad obszarami do poprawy, zmiany, rozwojuPodpowiadamy rozwiązania.
 • Dodatkowo dopełniamy przekazywaną wiedzę, elementami psychologii zarządzania. Dzięki aspektom psychologicznym zyskasz nowy punkt widzenia, nową perspektywę odkrycia, zrozumienia oraz wykorzystanie Twoich największych możliwości

 

Co zyskasz - wiedza, umiejętności

 • Zdobędziesz umiejętność właściwego diagnozowania aktualnej sytuacji i podejmowania trafnych, skutecznych decyzji
 • Nauczysz się budowania przyszłości dla swojej Firmy.
 • Zyskasz sprawczość. Będziesz pewniejszy we własnej Firmie.
 • Dowiesz się jak przygotować Firmę do stałego dalszego rozwoju lub przeprowadzenia koniecznych zmian.
 • Dodatkowo dopełniamy przekazywaną wiedzę, elementami psychologii zarządzania. 
 • Określimy wspólnie, co jest dla Ciebie prawdziwym sukcesem
 • Zyskasz nową perspektywę odkrycia, zrozumienia oraz wykorzystanie Twoich największych potencjałów. 
 •  Zapewniamy bezpośrednie wsparcie i prowadzenie Uczestników podczas całego  szkolenia, gdzie masz możliwość indywidualnego skonsultowania swojego konkretnego przypadku z ekspertami biznesu.


Co zyskasz - więcej niż wiedza

 • Otrzymasz Certyfikat Uniwersytetu Wrocławskiego poświadczający ukończenie kursu  
 • Zyskasz możliwość networkingu, ucząc się i spędzając czas zajęć z grupą przedsiębiorców.
 • Wsparcie po kursie w postaci 1 planowanego spotkania w grupie Uczestników. Da to możliwość przedyskutowania aktualnej sytuacji i postępów w podjętych krokach.
 • Pracujemy w zamkniętej, dedykowanej grupie.
 •  Zapewniamy wsparcie i prowadzenie Uczestników podczas całego  szkolenia, gdzie masz możliwość indywidualnego skonsultowania swojego konkretnego przypadku z ekspertami biznesu.
 •  Zyskasz wiedzę i narzędzia, które możesz z sukcesem zastosować w każdym kolejnym swoim biznesie

 

Dla kogo?

 • Właścicieli Biznesów,
 • Osób Zarządzających, Menedżerów, Dyrektorów
 • JDG (Jednoosobowych Działalności Gospodarczych), 
 • Spółek (z o.o., Komandytowych, Akcyjnych)
 • Sektora MSP,
 • Osób decydujących o kształcie Biznesu

 

Program

Zakres tematyczny całości Kursu.

1. Gdzie jesteśmy. Diagnoza strategiczna. Czyli zacznijmy od podstaw.

 • określenie fundamentów czyli status quo Organizacji
 • analiza obecnej sytuacji Firmy,
 • ocena otoczenia z perspektywy możliwości i zagrożeń Twojej Firmy. Analiza PEST


2. Zagrożenia czy realne szanse? Czyli jak z sukcesem wykorzystać zmieniające się warunki.

 • wybrane zagadnienia analizy SWOT
 • określenie silnych i słabych stron
 • analiza pojawiających się realnych możliwości i weryfikacja zagrożeń
 • jak wykorzystać nie tylko silne ale i słabe strony Twojej firmy


3. Ty na tle swojej Firmy. Czyli odkrycie Twoich unikalnych kompetencji jako podstawowy Filar Sukcesu Firmy.

 • osobiste cele
 • określenie Twoich kluczowych kompetencji czyli realnych przewag względem konkurencji.
 • sens, cel, wartości


4. Czy wiemy dokąd zmierzamy jako Firma. Określenie wytycznych na teraz i przyszłość.

 • wizja przyszłości, czyli jakiego jutra oczekujemy.
 • misja i tożsamość Organizacji. Dlaczego jest ważna.
 • cele jako determinanta zasobów.

 

5. Kim naprawdę jest mój Klient. Czy to wiem?

 • określenie cech i potrzeb naszej grupy docelowej
 • zidentyfikowanie potencjału Naszego Klienta i wartości dla Firmy

 

6. Cele, zasoby, czyli co dalej.

 • Określanie celów strategicznych i operacyjnych.
 • Istota planów i planowania oraz jak przekuć je na codzienny sukces.

Zapisz się na kurs

Jeśli chcesz wziąć udział w kursie, uzupełnij poniższe dane.

Lokalizacja

51-149 Wrocław

Ul. Koszarowa 3 bud. 21

INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Kontakt

Telefon: +48 603 335 060
+48 695 652 170
Email: hanna.kupis@uwr.edu.pl